REKRUTACJA TRWA

W naszym żłobku odbywają się zajęcia dostosowane do potrzeb naszych maluchów

Zajęcia muzyczno-ruchowe

Zajęcia muzyczno-ruchowe rozwijające inwencję twórczą poprzez różnorodne zabawy przy muzyce i indywidualną interpretację ruchową;

Zajęcia plastyczne

Zajęcia plastyczne, na których używamy wszelakich technik- lepimy, kleimy, malujemy, rysujemy. Poznajemy różne faktury mas plastycznych samodzielnie je tworząc.

Zajęcia ogólnorozwojowe

Zajęcia ogólnorozwojowe wzmacniające organizm poprzez ćwiczenia, które mają pozytywny wpływ na prawidłową postawę ciała.

Zajęcia gimnastyczne

Zajęcia gimnastyczne rozwijające naturalne czynności ruchowe dziecka dostosowane do poszczególnych etapów rozwoju np. raczkowanie, chodzenie, wstawanie, siadanie.

Prywatny Żłobek AKTYWNE SÓWKI w Bielsku-Białej


Dodatkowo poprowadzimy też:

 • zajęcia dogoterapii odbywające się raz w miesiącu, zajęcia z dogoterapii pomagają: stymulować zmysły: słuchu, wzroku, dotyku, ćwiczyć koncentrację, wyzwalać spontaniczną aktywność, doskonalić sprawność ruchową, okazywać uczucia, rozwijać samodzielność, porozumiewać się z otoczeniem, wzbogacać zasób słów.
 • zajęcia taneczne, na których poznamy kilka nowych kroków i promujemy aktywność ruchową;
 • zajęcia tematyczne i okazjonalne trwające ok. 20 min., prowadzone co drugi dzień przez kadrę, odpowiednio dobrane do ustalonego tematu miesiąca.


W naszym żłobku zadbamy o:

 • zajęcia z języka angielskiego, uczy nasze maluchy języka obcego podczas kreatywnych, ciekawych i dostosowanych do wieku zabaw;
 • zajęcia rytmiczne , które pokarzą najmłodszym wszelkiego rodzaju instrumenty, zagrają utwory wybitnych kompozytorów i zapewnią nam relaks przy muzyce klasycznej;
 • teatrzyki, mają duże znaczenie w procesie rozwoju społeczno – moralnego dziecka, wyostrza zmysł obserwacji rzeczywistości, potęguje uczucia społeczne. Dziecko dostrzega etyczne i nieetyczne zachowania, styka się z normami społecznymi, wartościami, bohaterami pozytywnymi i negatywnymi.
 • zajęcia logopedyczne, które poprzez gimnastykę twarzy i języka nauczy naszych podopiecznych lepszej komunikacji ze światem;
 • codzienne konsultacje dla rodziców, po zakończonym dniu w żłobku;
 • zajęcia sensoryczne to przede wszystkim edukacyjna zabawa, dostarczająca optymalną ilość kontrolowanych wrażeń dotykowych, przedsionkowych i propriocepcyjnych (czyli odpowiedzialnych za orientację własnego ciała), efektem czego jest wytworzenie i zapamiętanie już w pozytywnym kontekście zaburzonych funkcji zmysłowych.
 • urodziny organizowane raz w miesiącu dla dzieci z danego miesiąca (zapewniamy tort i prezent)
 • organizacja imprez dodatkowych (balów,karnawałów,wigilii,itd.) jest zapewniana przez żłobek. Informacja jest wystawiana na tablicy odpowiednio wcześniej, zawsze początkiem miesiąca.

*Wszystkie nasze zajęcia prowadzone są przez specjalistów pracujących z małymi dziećmi.